Contributie

In onderstaande tabel staat de contributie per kwartaal (per 1 januari 2018)

Kleutergym 1x per week trainen € 57,20
Basisturnen 1x per week trainen

2x per week trainen

€ 57,20

€ 89,98

Turnen selectie 1x per week trainen

2x per week trainen

3x per week trainen

€ 72,22

€ 104,45

€ 134,42

Fit-gym volwassenen 1x per week les € 57,20
55+ gym 1x per week les € 57,20

De contributie wordt aan het begin van ieder kwartaal automatisch geïncasseerd.

De eenmalige inschrijfkosten zijn € 5,00, te voldoen bij de eerste betaling.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑